Johdatus laadulliseen tutkimukseen

  Johdatus laadulliseen tutkimukseen / Jari Eskola, Juha Suoranta

  Laadullisen tutkimuksen perusteisiin pureutuva metodioppikirja, jossa käydään läpi koko tutkimusprosessi tutkimusideasta raportointiin. Esillä on monia tapoja ja tekniikoita tehdä tutkimusta laadullisilla aineistoilla, mutta keskeiseksi nousee kuitenkin aina tutkimuksen subjekti, tekijä ja hänen suhteensa tutkimuskohteeseen.

  tutkimustyö kvalitatiivinen tutkimus yhteiskuntatieteet tutkimusmenetelmät kasvatustiede tiedonhankinta kvalitatiivinen analyysi hypoteesit tutkimusaineisto sosiaalitieteet käyttäytymistieteet tutkimusohjelmat tutkimustekniikka opinnäytteet

  Osuuskunta Vastapaino 1.edition
  FIN EISBN:9789517685047

  You may be interested in...