Johdatus esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin

  Johdatus esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin / Johanna Niemi-Kiesiläinen

  Teos esittelee esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön keskeisen sisällön ja periaatteet. Teoksessa käsitellään muun muassa kansalaisen velvollisuuksia esitutkinnassa, pidättämiseen ja vangitsemiseen liittyviä säädöksiä, takavarikkoa sekä telekuuntelua ja teknistä tarkkailua. Kirjan painopiste on kansalaisten velvollisuuksien ja oikeuksien kuvaamisessa, mutta myös viranomaisten toimintaan kiinnitetään huomiota. Kirjassa on viitteitä kirjallisuuteen, lain esitöihin sekä korkeimman oikeuden ja eduskunnan oikeusasiamiehen oikeuskäytäntöön. Teoksessa on otettu huomioon rikosprosessilainsäädännön uudistus, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa. Kirjassa ovat liitteinä esitutkinta- ja pakkokeinolaki sekä keskeiset säännökset laista viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Teoksen kirjoittaja OTT, VT Johanna Niemi-Kiesiläinen on prosessioikeuden dosentti ja yliassistentti Helsingin yliopistossa. Hänellä on monivuotinen kokemus prosessioikeuden opettajana ja Suomen Akatemian vanhempana tutkijana. Kirjaa ei voi tulostaa, eikä siitä voi kopioida valintoja leikepöydälle.

  esitutkinta lainsäädäntö pakkokeinot pidättäminen vangitseminen takavarikko kotietsintä salakuuntelu

  WSOY
  FIN EISBN:9516701337

  You may be interested in...