Itä nousee, länsi laskee : kehitystrendit ja strategiat 2020-luvulle

  Itä nousee, länsi laskee : kehitystrendit ja strategiat 2020-luvulle / Esko Juntunen

  Kirjan näkökulma maailmantalouteen ja sen tulevaisuuteen on kokonaisvaltainen ja mielenkiintoinen. Kirjassa esitellään maailmantalouden kulkuun vaikuttavia kehitystrendejä ja strategioita aivan uudella tavalla. Maailmantalouden painopiste muuttuu Yhdysvaltain vetämästä länsikeskeisyydestä Kiinan vetämään ja Intian vahvistamaan itäkeskeisyyteen. Painopisteen siirtyminen johtuu väestöntekijöistä ja maailmankaupan vapaista liikkeistä. Idän nousu muuttaa rakenteita ja aiheuttaa strategioiden uudelleen arviointia. Kirjan keskeisinä kuvaajina ovat yhteiskunnan pitkät syklit ja elinkaaret. Väestön ikärakenne eri alueilla on keskeinen kehityksen käynnistäjä. Se muuttaa kuluttamisen ja tuottamisen painopistettä väestön ikääntyessä. Ihminen on kokonaisvaltainen toimija. Hän joutuu toimimaan taloudellisesti, psykologisesti, sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti ja hänen on huomioitava ympäröivän luonnon vaikutukset. Ihminen ei voi olla vain homo economicus. Näin on myös taloutta tarkasteltaessa. Asioita ei ratkaista kvartaaleittain, vaan tarvitaan kestäviä ratkaisuja taloudelliseen kehitykseen, jossa on huomioitava alueelliset strategiat, väestö-, energia-, ympäristö ja ilmastotekijät. Kirjoittaja haastaa hahmottamaan ympäröivää kokonaisuutta ja menneisyyttä ja opastaa lukijaa uudenlaiseen tulevaisuuden ajatteluun. Tartu haasteeseen!

  kansantalous kansainvälinen talous tulevaisuus trendit kehitysstrategiat kestävä kehitys ympäristöpolitiikka väestönkehitys väestönkasvu talouselliset kriisit laskusuhdanne tuloerot tulojako pääoma taloudelliset ennusteet Kiina Aasia Thaimaa Suomi Yhdysvallat

  FINVA 1.edition
  FIN EISBN:9789525684780

  You may be interested in...