Introduktion till informationsvetenskapen

  Introduktion till informationsvetenskapen / Ilkka Mäkinen, Katja Sandqvist

  Informationsvetenskapen täcker ett mångfasetterat fält, som sträcker sig från traditionell biblioteksforskning till informationsåtervinning och dess teoretiska grunder, genom datorer och nätverk, informationssökning, information management och informetri. Den här boken ger den hittills bredaste helhetsbilden av informationsvetenskapens viktigaste delområden på nordiska språk. Boken vänder sig till studerande, lärare och forskare inom informationsvetenskap, bibliotekarier som vill uppdatera sina kunskaper samt andra som är intresserade av informationsvetenskapens spännande landvinningar. Boken kan köpas tryckta från Granum.

  informatik information informationsadministration informationsåtervinning biblioteksarbete informationsbehov informationshantering informationssökning handlingar arkiv bibliotek informationsförmedling informationssamhälle framtid Internet

  Tampere University Press 1.edition
  SWE EISBN:9514456262
  • Not available.

  You may be interested in...