Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään : dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta

  Hyvä kasvatus - kasvatus hyvään : dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta / Veli-Matti Värri

  Sosialisaatio ei ole kasvatusta. Autoritaarinen kasvatus on epäeettistä. Veli-Matti Värri selvittää tutkimuksessaan hyvän kasvatuksen ehtoja. Värrille ei kelpaa autoritaarinen kasvatus eikä yksinomainen sosialisaatiokaan. Värri ottaa lähtökohdakseen Platonin esittämän Menonin paradoksin: kasvattajalla on oltava näkemys hyvästä elämästä, vaikka hän ei tiedäkään, mitä hyvä varsinaisesti on. Filosofian väitöskirjassaan Veli-Matti Värri tarkastelee erilaisten kasvatussuhteiden ominaispiirteitä ja eroja, erityisesti vanhemmuuden vastuun perusteita. Kasvattaja ja kasvatettava ovat toisilleen toisia persoonia, joille molemmille maailma ilmenee mysteerinä. Siksi kasvatuskäsityksiä ei voi pitää objektiivisena tietona. Eettisesti oikeutettu kasvatus voikin Värrin mukaan toteutua vain dialogisessa kasvatussuhteessa. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  Merleau-Ponty, Maurice Buber, Martin kasvatusfilosofia kotikasvatus kasvatustavoitteet varhaiskasvatus eettinen kasvatus kasvatus etiikka moraali arvofilosofia vanhemmuus vanhempi-lapsisuhde dialogi vanhemmat lapset hyvä elämä

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9514455584

  You may be interested in...