Herkkyys ja sosiaaliset pelot

    Herkkyys ja sosiaaliset pelot / Juhani Mattila

    Miksi meitä jännittää? Sydän tykyttää, kädet hikoavat ja puna alkaa nousta kasvoille - tuttu tilanne? Jännittäminen on tavallista tilanteissa, joissa kokee joutuvansa muiden huomion kohteeksi. Normaali jännittäminen voi joskus muuttua sosiaaliseksi peloksi ja rajoittaa elämää. Yllättävän usein sosiaaliset pelot ovat seurausta ihmisen herkkyydestä. Aisteiltaan ja tunteiltaan herkät ihmiset tekevät tarkkoja havaintoja ja reagoivat voimakkaasti jopa tiedostamattomiin ärsykkeisiin. Tällainen sensitiivisyys koetaan helposti häpeälliseksi ja se voi heikentää itsetuntoa, varsinkin kun nykyisin ihaillaan ulospäinsuuntautuneisuutta ja esiintymisrohkeutta. Herkkyyttä ei kuitenkaan pidä piilottaa. Se on osa älykkyyttä ja tärkeä voimavara yksilölle ja yhteisölle.

    sensitiivisyys sosiaalisten tilanteiden pelko pelot persoonallisuuden piirteet persoonallisuuden psykologia ujous jännitys introversio tunteet sosiaaliset taidot sosiaalisuus temperamentti stressi elämänhallinta

    Kirjapaja 1.edition
    FIN EISBN:9789522881045