Henkilöstöjohtaminen : strateginen kilpailutekijä

  Henkilöstöjohtaminen : strateginen kilpailutekijä / Riitta Viitala

  Henkilöstöjohtaminen - Strateginen kilpailutekijä esittelee laajasti henkilöstöjohtamisen kenttää. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa henkilöstöjohtamisen strategisuus, tavoitteet ja toteutustavat eri osa-alueilla, henkilöstöammattilaisten ja esimiesten rooli sekä vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Kutakin osa-aluetta käsitellään edeten peruskäsitteistä muuttuvan toimintaympäristön ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. Alan tutkimukseen tutustutaan tutkimusesimerkkien kautta. Teos sopii perusoppikirjaksi yliopistoihin, korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen sekä tiedon syventämiseen johtajille, esimiehille sekä henkilöstötyön nykyisille ja tuleville ammattilaisille.

  johtaminen henkilöstöjohtaminen henkilöstöhallinto henkilöstöpolitiikka henkilöstösuunnittelu johtajuus yrityskulttuuri organisaatiot osaaminen työmotivaatio henkilöstö kehittäminen henkilöstökoulutus perehdyttäminen rekrytointi henkilöstöhankinta palkkapolitiikka palkitseminen työyhteisöt hyvinvointi työhyvinvointi henkilöstötilinpäätös työskentely ulkomailla

  Edita Publishing Oy 4.edition
  FIN EISBN:9789513764111

  You may be interested in...