Gerontologinen sosiaalityö : katsaus lähtökohtiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen

  Gerontologinen sosiaalityö : katsaus lähtökohtiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen / Marjaana Seppänen

  Vanhussosiaalityötä ei ole meillä ole nähty omana erityiskysymyksenään vaikka ikärakenteen muutokset tekevät vanhustyöstä yhteiskunnassamme keskeisen. Kunnallisessa palvelurakenteessa vanhussosiaalityö on melko näkymätön; vanhussosiaalityöhön erikoistuneita sosiaalityöntekijöitä on vähän. Sosiaalityön merkitys ikääntyneiden palvelurakenteen kokonaisuudessa tuntuu edelleen olevan lähes tunnistamatta. Vanhuspalveluiden kehittämisohjelmissa vanhussosiaalityö on hyvin harvoin tunnistettu omaksi erityisalueekseen. Hallinnollisten ratkaisujen myötävaikutuksella etenevä vanhuspalveluiden medikalisoitumiskehitys haastaa gerontologisen sosiaalityön paikantamiseen. Vanhuspolitiikan suunnanmuutos laitoshoidosta kotona asumiseen luo paineita avohuollon sosiaalityön palvelujen kehittämiseen.

  sosiaalityö vanhukset gerontologia vanhuspolitiikka vanhustyö sosiaalipalvelut sosiaaligerontologia vanhustenhuolto kehittäminen pääkaupunkiseutu

  Yliopistopaino
  FIN EISBN:9515706599

  You may be interested in...