Flipped learning - Käänteinen oppiminen

  Flipped learning - Käänteinen oppiminen / Marika Toivola, Pekka Peura, Markus Humaloja

  Uutuuskirjassa, Flipped learning - Käänteinen oppiminen, esitellään käänteisen oppimisen perusteita ja teoriataustaa sekä käytännön toteutusta. Suomalaista koulujärjestelmää leimaa vahva myytti siitä, miten oppiminen koulussa tapahtuu. Tässä kirjassa murretaan vallitsevaa myyttiä ja esitellään uusi, käänteinen oppiminen. Käänteisen oppimisen perusta on vahvasti käytännössä. Siinä korostuvat inhimillinen lähestyminen oppimiseen ja oppilaan vapaus oppia. Käänteisessä oppimisessa opettajalla on enemmän aikaa kohdata oppilas yksilönä ja oppilaalla on mahdollisuus käyttää opettajan tietotaitoa väylänä omaan motivoitumiseensa. Kirja haastaa opettajat kehittämään omaa opetustaan oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin suuntaan. Kirjan kirjoittajat ovat tunnetuimpia käänteisen oppimisen vaikuttajia ja kehittäjiä Suomessa. Kirjassa käsiteltäviä teemoja: 1 Oppimisen uusi myytti 2 Käänteisen oppimisen määrittelyä 3 Motivaatio 4 Yhteisöllinen oppiminen on oppimaan oppimisen perusta 5 Käytäntöjä ja työkaluja käänteisen oppimisen organisointiin 6 Opettajan rooli

  käänteinen opetus opetusmenetelmät oppiminen ratkaisukeskeisyys itseohjautuvuus oppilaat itsearviointi oppilasarviointi yhteisöllinen oppiminen oppimisprosessi oppimisympäristö informaatiolukutaito tutkiva oppiminen elinikäinen oppiminen oppimiskokemukset oppimiskäsitykset mentorointi kokonaisopetus ammatillisten opintojen opettajat ongelmalähtöinen oppiminen yhdysluokkaopetus

  Edita Publishing Oy 1.edition
  FIN EISBN:9789513772383

  You may be interested in...