Filo. 2 : Filosofinen etiikka

    Filo. 2 : Filosofinen etiikka / Olli Hakala, Marjaana Kopperi, Vesa Nissinen

    FILO 2 perehdyttää filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Kurssia on terävöitetty lukion opettajilta saadun palautteen perusteella: Keskeiset sisällöt otetaan esille entistä ymmärrettävämmin. Yhteiskuntafilosofian osuus liittyy aiempaa olennaisemmin juuri etiikan kurssiin. Päälukujen loppuun on liitetty havainnolliset tiivistelmät. Internet: http://www.tammi.fi/filo.

    filosofia lukio etiikka moraali

    Tammi
    FIN EISBN:9789513153588