Feministinen filosofia

  Feministinen filosofia / Johanna Oksala, Laura Werner

  Mitä annettavaa feminismillä on filosofialle ja filosofialla feministiselle ajattelulle ja toiminnalle? Feministinen filosofia selventää monia ennakkokäsityksiä, joita "feministiseen filosofiaan" liittyy. Se esittelee feministisen filosofian moniäänisyyttä kokoamalla yhteen eri näkökulmia ajatteluun, tietoon, hyvään elämään, oikeudenmukaisuuteen, poliittisuuteen ja ruumiillisuuteen. Toisaalta se etsii tästä moninaisuudesta yhteisiä nimittäjiä tai toisiinsa lomittuvia säikeitä: yksilöllisiä ja yhteisöllisiä motiiveja ajatella uudelleen sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Kirjan tekijät ovat uransa eri vaiheissa olevia suomalaisia filosofeja. Teos on tarpeellinen kaikille filosofiasta ja sukupuolikeskustelusta kiinnostuneille ja soveltuu sekä naistutkimuksen että filosofian oppikirjaksi.

  Beauvoir, Simone de Irigaray, Luce Le Dœuff, Michèle Aristoteles Descartes, René Arendt, Hannah Haack, Susan filosofia feminismi historia naistutkimus filosofit naiset sukupuoliroolit sukupuoli seksuaalisuus ystävyys naishistoria

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9789524955416

  You may be interested in...