Excel 2003 / Eva Ansell

    Excel 2003 / Eva Ansell

    Den här boken är till för dig som vill lära dig grunderna i Excel 2003. Boken är lämplig för dig som vill studera själv, men passar även bra på alla typer av grundläggande utbildningar i programmet. INTRODUKTION 1. Introduktion till Excel 2003 A. Pedagogik och utformning B. Hur du hämtar övningsfiler C. Starta programmet D. Avsluta programmet E. Programfönstret F. Alternativknappar G. Inställningar H. Hjälpfunktionen DEL 1 SKAPA KALKYL 2. Skapa ny arbetsbok 3. Markera och skriva text i celler A. Flytta markören och markera celler B. Markera cellområden C. Skriva text och tal 4. Spara arbetsböcker A. Spara en arbetsbok B. Spara med nytt namn/i annan mapp C. Skapa ny mapp D. Spara i annat filformat 5. Stänga arbetsbok 6. Öppna arbetsböcker A. Växla mellan öppna arbetsböcker 7. Redigera kalkyl A. Redigera cellinnehåll B. Radera cellinnehåll C. Ångra D. Skapa serie med autofyll E. Kopiera och flytta celler F. Urklipp 8. Visningslägen A. Helskärm B. Zooma C. Inställningar D. Förhandsgranska arbetsbok 9. Skriva ut arbetsbok A. Enkel utskrift 10. Sök och ersätt A. Sök B. Ersätt C. Gå till 11. Skapa formler A. Enkel formel B. Autosumma C. Kopiera formler D. Absoluta och relativa cellreferenser DEL 2 FORMATERA KALKYL 12. Formatera tal A. Antal decimaler B. Tusentalsavgränsning C. Procentformat D. Valutaformat E. Formatera tal 13. Formatera tecken A. Teckensnitt och teckenstorlek B. Stil C. Teckenfärg D. Fler teckenformat E. Textjustering 14. Kopiera format 15. Formatera celler A. Kolumnbredd B. Radhöjd C. Kantlinjer D. Rita kantlinjer E. Fyllningsfärg 16. Rader och kolumner A. Infoga rader och kolumner B. Formelfel C. Flytta och kopiera rader och kolumner D. Transponera rader och kolumner E. Ta bort rader och kolumner F. Sortera kolumner och rader G. Dölja/visa rader och kolumner H. Låsa/låsa upp rader och kolumner 17. Utskriftsformat A. Sidbrytningar DEL 3 UTÖKA KALKYL 18. Arbeta med flera blad A. Bladflikar B. Flytta och kopiera blad C. Ta bort blad D. Infoga kalkylblad E. Flytta och kopiera mellan blad 19. Diagram A. Vad är ett diagram? B. Skapa diagram C. Redigera diagram D. Formatera diagram E. Skriva ut diagram 20. Funktioner A. Beräkna automatiskt B. Infoga funktion C. Statistiska funktioner D. Logiska funktioner 21. Extra övningar Sakregister

    ADB-program Excel 2003 kalkylering dataprogram databasen

    Docendo
    SWE EISBN:9178826365