Euroopan rajat - Laajentuva Euroopan unioni

    Euroopan rajat - Laajentuva Euroopan unioni / Tapio Raunio

    Euroopan unionin laajentuminen on valtava poliittinen ja taloudellinen haaste Euroopan integraatiolle. Tulevaisuuden EU on mahdollisesti ainakin 27 valtion ja vajaan puolen miljardin kansalaisen yhteisö. Kiinnostus Keski- ja Itä-Euroopan maita kohtaan on myös kasvanut rajusti laajentumisen lähestyessä. Teoksessa analysoidaan laajentumisen vaikutuksia niin Euroopan, EU:n kuin Suomenkin kannalta. Siinä pohditaan hakijavaltioiden historiaa ja asemaa maanosamme kartalla, tarkastellaan niiden poliittisia järjestelmiä, arvioidaan laajentumisen aatteellista perustaa, sen taloudellisia vaikutuksia sekä laajentuvan unionin päätöksentekoa ja ulkopoliittista roolia. Monitieteisen teoksen kirjoittajina on taloustieteilijöitä, politiikan tutkijoita sekä maantieteen ja historian asiantuntijoita. Teos soveltuu valtio-opin, kansainvälisen politiikan ja Eurooppa-opintojen oppikirjaksi, mutta samalla se on tarkoitettu kaikille yhteiskunnasta, politiikasta ja Euroopan kehityksestä sekä historiasta kiinnostuneille. Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

    talouspolitiikka integraatio Eurooppa ulkopolitiikka turvallisuuspolitiikka valta Euroopan Unioni

    Gaudeamus 1.edition
    FIN EISBN:9789524956147