Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset menetelmät / Jorma Saarinen

  Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset menetelmät / Jorma Saarinen

  Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset menetelmät Jorma Saarinen Etäopetuksen ja etäopiskelun mahdollisuudet ovat teknisen kehityksen myötä lisääntyneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana merkittävästi. Samalla ovat entistä voimakkaampina nousseet esiin kysymykset, millaiset opetus- ja opiskelumenetelmät ovat oppimisen kannalta tehokkaita. Näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia opettajien täydennyskoulutuksen yhteydessä tutkimuksen avulla. Tutkimus osoittaa etäopiskelun olevan tehokas tapa erityisesti työn ohessa tapahtuvan opiskelun ja ammatissa kehittymisen tukena. Se edellyttää kuitenkin opiskeluun liittyvien itsesäätelymekanismien tuntemusta ja opiskelijan motivoitumista. Koulutuksen järjestäjän tulee luoda opiskelulle motivaatiota ylläpitävät puitteet, joissa korostuu erityisesti etäopiskeluryhmän tutorin rooli opintojen ja sosiokonstruktivistisesti toimivien pienryhmien toiminnan ohjaajana. Teos on suunnattu kaikille avoimissa oppimisympäristöissä tapahtuvan koulutuksen kehittäjille ja asiantuntijoille. Teoksen ensimmäisen osan muodostaa tutkimuksen perusteella laadittu väitöskirja. Toisessa osassa kuvataan suomalaisia opetushallinnon tukemia etäopetushankkeita, niiden tavoitteita ja vastuuhenkilöiden arvioita hankkeiden tuloksista. Tämän lisäksi tarkastellaan videoetäopetuksen hyviä käytänteitä eri toimijaosapuolten näkökulmasta. Tutustu myös muihin HAMKin julkaisuihin osoitteessa www.hamk.fi/julkaisut.

  opettajat täydennyskoulutus oppimisympäristö opettajankoulutus etäopetus monimuoto-opetus video verkko-opetus tietokoneavusteinen opetus ammatillinen opettajankoulutus pedagogiikka etäopiskelu oppimisprosessi

  Hämeen ammattikorkeakoulu
  FIN EISBN:951784218X

  You may be interested in...