Esseitä etiikasta

  Esseitä etiikasta / Juha Räikkä

  Esseitä etiikasta koostuu viidestätoista kirjoituksesta, jotka kaikki koskevat tavalla tai toisella etiikkaa ja moraalia. Teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan moraalipsykologian ongelmia, toisessa yhteiskuntaetiikan kysymyksiä ja kolmannessa aiheita, jotka heräävät geenitutkimuksesta ja sen sovelluksista. Arvokeskustelua ei ole koskaan liikaa. Filosofia tarjoaa pohdinnoille kiinnostavan perustan, josta kukin meistä voi ponnistaa omaan suuntaansa. Jos mitään ei ole kysytty, mihinkään ei voida myöskään vastata. Mutta kysymysten esittäminen ei vielä takaa vastausten löytymistä, sillä vastaamiseen tarvitaan kysymysten lisäksi aikaa, vaivannäköä ja erityisesti kykyä sietää epävarmuutta. Tarvitaan filosofiaa. Kokoelman on kirjoittanut Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä.

  filosofia moraali syyllisyydentunne katumus vastuu kuolemanjälkeinen elämä itsepetos valehtelu yhteiskuntafilosofia riippuvuus kiellot väestöpolitiikka etiikka politiikan teoria geenitutkimus geenitekniikka arvot yhteiskunta ympäristöarvot tekijyys palvelukulttuuri hengellisyys tiedejournalismi riittävyys kaivonporaus keskenmeno aktivointi selkokieli patristiikka

  United Press 1.edition
  FIN EISBN:9789949663347

  You may be interested in...