Esimies ja coaching: Oivaltava coaching johtamisen työkaluna

    Esimies ja coaching: Oivaltava coaching johtamisen työkaluna / Maria Carlsson, Christina Forssell

    "Nykyisessä työelämässä ihmisiä motivoivat yhä enemmän työn merkityksellisyys ja arjen energiatasapaino, ja johtamisessa on otettava huomioon koko henkilöstö ja sen kehitysvaiheet. Jos organisaatio ei ota henkilöstön tarpeita vakavasti, osaajat hakeutuvat valveutuneempiin työyhteisöihin. Esimies ja coaching kertoo, miten coaching voi kohentaa yksilön motivaatiota organisaatiossa. Kirjassa käydään läpi oivaltava coaching kehitysmenetelmänä, esitellään coaching-prosessin kulku ja perustekniikat ja kuvataan kirjoittajien kehittämä neliapilametodi. Kirjan kolmas laitos on tarkistettu ja päivitetty vastaamaan alan nykytilannetta. Se luo katsauksen myös coachingin tulevaisuudennäkymiin. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat auttaa ihmisiä kehittymään ja herättää näissä sitoutumista, innostumista ja itseohjautuvuutta. Se soveltuu esimiehille, coaching-ammattilaisille, yritysvalmentajille ja aikuiskasvatuksen alalla toimiville."

    esimiehet johtajuus valmennus työyhteisöt johtaminen kehittäminen henkilöstöjohtaminen valmentava johtaminen motivaatio työpsykologia yritysvalmennus esimiestyö esimiestaidot neuropsykologit johtajakoulutus yhteisöpsykologia työyhteisötaidot miestyö johtamiskoulutus johtajasopimukset

    Tietosanoma 1.edition
    FIN EISBN:9789518854329