Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen

  Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen / Sara Raijas, Taina Harmoinen, ProAgria Maaseutukeskusten liitto

  Brändi tuottaa asiakkaalle mielleyhtymiä, jotka vaikuttavat tuotteen tai palvelun kokemiseen itselle oikeana valintana. Myös pieni ja keskisuuri yritys voi omilla toimillaan vaikuttaa myönteiseen tunnettuuteen ja vahvistaa asiakasuskollisuutta – siis rakentaa brändiä. Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen -kirjassa kerrotaan, kuinka omasta tuotteesta tai palvelusta voi määrätietoisesti rakentaa brändin tai kuinka jo olemassa olevaa brändiä voi vahvistaa. Opas lähtee liikkeelle suunnittelusta ja strategian valinnasta, joka on perustana kanavavalinnalle: myynkö tuotteitani suoraan kuluttajalle vai tavoittelenko keskusliikejakelua? Kirjaan on koottu myös tavaran toimittamiseen liittyvät pelisäännöt ja käytännöt eri kanavavaihtoehdoissa. Opas kertoo lisäksi asiakaslähtöisestä tuotekehityksestä ja pakkauksen merkityksestä tuotteiden erilaistamisessa. Siihen on koottu keinoja, joilla tuotteeseen liittyvien ominaisuuksien näkyvyyttä voi vahvistaa markkinointiviestinnällä. Kirjassa on myös brändin rakentamisessa onnistuneiden p&k-yritysten menestystarinoita.

  yritykset elintarvikeala brändit tuotteet tuotekehitys palvelut strategiat markkinointiviestintä

  ProAgria Maaseutukeskusten Liitto
  FIN EISBN:9789518081596

  You may be interested in...