Eläinten moraalinen arvo

  Eläinten moraalinen arvo / Elisa Aaltola

  Eläimet ovat vahvasti läsnä nyky-yhteiskunnassa. Me käytämme enemmän eläimiä kuin koskaan ja käytön muodot ovat sekä lisääntyneet että tehostuneet. Samalla eläinten moraalinen arvo ja eläinten eri käyttötapojen oikeutus ovat nousseet osaksi yhteiskuntakeskustelua. Eläinten käyttö, eläinoikeudet, sekä ihmisen ja eläimen välinen suhde nostattavat monenlaisia mielipiteitä. Eläimistä on tullut vakavasti otettava moraalinen kysymys. Mikä eläinten moraalinen arvo on, ja mitkä eläinten käyttötavat ovat oikeutettuja? Minkälainen ihmisen ja eläimen suhteen tulisi olla? Teoksessa paneudutaan näihin eläinetiikan kysymyksiin. Siinä käydään läpi eläinkuvan ja eläinsuojelun historiaa, eläinten mentaalisia kykyjä, sekä eläinten moraaliseen arvoon ja eläinten käyttöön liittyviä näkemyksiä. Tavoitteena on tarjota kattava katsaus eläinten arvoa ja eläinsuhdetta koskeviin kantoihin. Kirjaa suositellaan opintomateriaaliksi aina eläinkoekurssilaisista filosofian opiskelijoille, sekä kaikille eläimen ja ihmisen välisestä suhteesta kiinnostuneille.

  Ellibs eläimet arvo moraali etiikka teoriat oikeudet tietoisuus eläinsuojelu

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517683487

  You may be interested in...