Diskurssianalyysi liikkeessä

  Diskurssianalyysi liikkeessä / Arja Jokinen, Kirsi Juhila, Eero Suoninen

  Diskurssianalyysi liikkeessä tarjoaa ajattelun ja tutkimisen välineitä lukijoille, jotka ovat kiinnostuneet kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana. Se soveltuu yhtä hyvin yliopiston opiskelijoille ja opettajille kuin tutkijoillekin. Kirjan päähuomio on vuorovaikutuksen erittelyssä eli siinä, miten ihmiset keskinäisessä, kielellisessä toiminnassaan luovat sosiaalista todellisuutta.

  Yhtenäisen tutkimussuuntauksen sijasta diskurssianalyysi on monenlaisille tutkimuksellisille vaihtoehdoille avautuva kenttä. Näitä vaihtoehtoja avataan kirjassa useista näkökulmista. Siinä paneudutaan erilaisten tutkimuksellisten suuntausten taustasitoumuksiin, käytännön sovelluksiin ja seurauksiin pohtimalla erityisesti kriittisen, analyyttisen ja tulkinnallisen diskurssianalyysin välisiä suhteita.

  Kirja tarjoaa myös metodisia työvälineitä niin kasvokkaisen vuorovaikutuksen, retorisen vakuuttelun kuin kielenkäytön kulttuurisuudenkin analysointiin. Kirjoittajat tarjoavat runsaasti havainnollisia esimerkkejä paitsi erilaisista tutkimuksista ja aineistoista myös elävästä elämästä.

  diskurssianalyysi kielenkäyttö kielellinen vuorovaikutus vuorovaikutus retoriikka kvalitatiivinen tutkimus tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteet

  Vastapaino
  FIN EISBN:9789517683364

  You may be interested in...