Diskurssianalyysi

  Diskurssianalyysi / Arja Jokinen, Kirsi Juhila, Eero Suoninen

  Diskurssianalyysi tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville yhdessä niteessä klassikoksi nousseet oppikirjat Diskurssianalyysin aakkoset ja Diskurssianalyysi liikkeessä.
  Teos johdattelee havainnollisten esimerkkien avulla analysoimaan vuorovaikutusta, kielenkäytön vaihtelua ja kielen avulla välittyviä viestejä identiteeteistä ja valtasuhteista. Kirjoittajat käyvät myös kattavasti läpi diskurssianalyyttisten tutkimussuuntausten taustoja ja teoreettisia perusteita. Kirjassa on uusi johdanto ja esimerkit on ajanmukaistettu.
  Diskurssianalyysi kuvaa niitä kiehtovia ja usein huomaamatta jääviä tapoja, joilla ihmiset kieltä käyttäessään rakentavat sosiaalista todellisuutta. Kielen avulla muun muassa muokataan identiteettejä ja rakennetaan valtasuhteita. Diskurssianalyysi on oppi- ja käsikirja, joka antaa välineet menetelmän soveltamiseen tutkimuksessa ja opinnäytteissä.
  Arja Jokinen ja Kirsi Juhila ovat Tampereen yliopiston sosiaalityön professoreita ja Eero Suoninen sosiaalipsykologian yliopistonlehtori.

  diskurssianalyysi kielellinen vuorovaikutus kvalitatiivinen tutkimus laadullinen tutkimus tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteet valta kuva-analyysi kriittisyys haastattelijat kysymykset toimijuus oikeussosiologia dianetiikka puheakti kontekstianalyysi sosiaalinen konstruktivismi stereotypiat

  Osuuskunta Vastapaino 1.edition
  FIN EISBN:9789517685276

  You may be interested in...