Digitaalinen markkinointiviestintä : esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin

  Digitaalinen markkinointiviestintä : esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin / Heikki Karjaluoto

  Miten digitaalisen markkinointiviestinnän avulla säästetään kustannuksia, lisätään myyntiä ja kasvatetaan markkinaosuutta?
  Digitaalinen markkinointiviestintä -kirja kertoo, miten asiakkaat pidetään aktiivisina, myynti kasvaa ja kustannukset laskevat. Kirjassa perehdytään laajoihin asiakastutkimuksiin tukeutuen sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden odotuksiin toimivasta digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Kirja tarjoaa esimerkkejä ja käytäntöjä uusien viestintäkeinojen hyödyntämisestä ja valottaa esimerkiksi internetin ja mobiilimarkkinoinnin mahdollisuuksia osana organisaation kokonaisviestintää.
  Kirja on suunnattu erityisesti liikkeenjohtajille, markkinointipäättäjille ja liike-elämän asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää tietojaan markkinointiviestinnästä ja sen merkityksestä organisaatioiden liiketoiminnassa. Kirja soveltuu myös yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille.

  markkinointiviestintä markkinointi viestintä digitaalitekniikka verkkoviestintä media uusmedia

  Docendo
  FIN EISBN:9789510391167

  You may be interested in...