De bronsblå solarna : dikter

    De bronsblå solarna : dikter / Kurt Högnäs

    Kurt Högnäs har skrivit dikter under ett halvt sekel. Bland hans femton diktsamlingar finns fem som hör till prosalyriken. Enligt Clas Zilliacus i Finlands svenska litteraturhistoria "omspänner de en god del av det som formen här brukat användas för: ironi, satir, svartsynt kulturkommentar men också genomlysta naturbilder."

I De bronsblå solarna är det naturbilderna som dominerar - Högnäs starka, sammansatta, levande bilder. Strandbryn, vattendrag, hus vid kanaler, vassbräm, remsor av sand som sätts i rörelse av vind och lyses upp av ljus. Genom dessa bilder närmar sig Högnäs det hemliga, det oåtkomliga, det sällsamma.

    e-böcker dikter prosadikter finlandssvensk litteratur

    Schildts & Söderströms Ab 1.edition
    SWE EISBN:9789515228277