Benchmarking käytännössä

  Benchmarking käytännössä / Kari Tuominen

  Benchmarking on oivallus olla tarpeeksi nöyrä sen havaitsemiseksi, että joku muu on parempi jollakin alueella, ja olla tarpeeksi viisas sen oppimiseksi, kuinka saavuttaa sama taso ja jopa ylittää se.

  Tämä kirja havainnollistaa erilaisia benchmarking-tutkimuksia. Kirja sisältää myös mallin oman organisaation benchmarking-toiminnan arviointiin ja kehittämiskohteiden löytämiseen.

  Kirjan esimerkit kertovat, mitä benchmarking on käytännössä. Se kertoo, miten tullaan parhaaksi omalla alalla sekä miten opitaan kilpailijoiden strategioista, tuotteista, suorituskyvyistä ja teknologiasta. Kirja esittää myös esimerkin, miten organisoidaan konsernin sisäinen bencmarking-tutkimus.

  Kirja, esimerkit ja itsearviointi soveltuvat organisaation kehittämistyökaluksi ja koulutusmateriaaliksi, vaikka organisaatio ei käynnistäisikään laajamittaista benchmarking-toimintaa.

  "Todella hyvä, johdonmukainen ja selkeä ja sopii olosuhteisiimme. Oppaan selkeys kannustaa käyttämään bechmarkingia työvälineenä. Meillä kaikkien pitäisi lukea tämä kirja. " Tiina Salonen, Turun terveystoimi.

  Liittyvät kirjat: painettu: 951949913X, Benchmarking in Practice: 952-5583-14-7, e-kirja: 952-5583-49-X, Benchmarking käytännössä pähkinässä: e-kirja: 978-952-228-177-7

  muutoksen johtaminen asiakastarpeet kilpailukyky mittaaminen

  Benchmarking Ltd Oy 1.edition
  FIN EISBN:951949913X

  You may be interested in...