Avantgarden alkuperä : modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin

  Avantgarden alkuperä : modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin / Irmeli Hautamäki

  Avantgarden alkuperä -Modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin Monet nykytaiteen kysymykset liittyvät avantgardeen. Missä on taiteen kehityksen kärki, ketkä sitä johtavat? Tärkeydestään huolimatta avantgarden käsite on kuitenkin ollut selkiintymätön. Teoksessa avantgarden merkitystä pohditaan Renato Poggiolin, Peter Bürgerin ja Clement Greenbergin avantgarden teorioiden avulla. Lisäksi tarkastellaan avantgarden ja postmodernin suhdetta Jean-François Lyotardin ajattelun kautta. Teoksessa pohditaan myös, miten tekninen reproduktio muuttaa avantgardea. Tämä kysymys kietoutuu Andy Warholin kiisteltyyn hahmoon: millä tavoin Warhol muutti perinteikkään avantgarde-taiteilijan aseman? Edelleen teoksessa tarkastellaan naisten roolia avantgardessa: oliko avantgarde vain maskuliinista uhoa vai radikalisoiko se myös naiset? Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

  Poggioli, Renato Baudelaire, Charles Bürger, Peter Greenberg, Clement Lyotard, Jean-François Benjamin, Walter Warhol, Andy postmodernismi avantgarde modernismi taidefilosofia taidehistoria

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9516628761

  You may be interested in...