Automaatiojärjestelmien logiikat ja ohjaustekniikat

  Automaatiojärjestelmien logiikat ja ohjaustekniikat / Toimi Keinänen

  Tämä teos täydentää vuonna 2005 ilmestynyttä kirjasarjan sisarteosta Automaatiojärjestelmien hydrauliikka ja pneumatiikka. Kirjat ovat perusteoksia kaikille koneautomaatiota ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville niin kone- ja metallialalla kuin sähköalallakin. Kirjat soveltuvat myös käytettäviksi tutkintoihin johtavassa aikuiskoulutuksessa sekä ammattikorkeakouluissa. Kirjan perusajatus on koneautomaatiolaitteiden rakentaminen. Johdantoluvussa lähestytään asiaa niin historian kuin nykysovellutustenkin näkökulmasta. Pullolavaajan ja turvatekniikan esittely luovat viitekehystä kirjan sisällölle. Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteiden opiskelun jälkeen käsitellään rakennettavien laitteiden muita komponentteja. Tuotteiden kuljettaminen, lajittelu ja pakkaaminen ovat kappaletavara-automaation tärkeimpiä tehtäviä. Niissä liikkeitä toteutetaan eri tavoilla - pneumaattisesti, hydraulisesti ja sähkökäytöillä. Liikkuvat laitteet vaativat seurantaa luotettavan toiminnan ylläpitämiseksi. Kunnossapidolla varmistetaan häiriötön tuotanto. Siinä korostuu vianhaun merkitys - siksi aiheesta on kirjoitettu uusi luku. Kirjassa on runsaasti erilaisia harjoituksia ja tehtäviä, joiden ratkaisu antaa oppimiselle käytännönläheisyyttä. Monet tehtävät ratkotaan harjoituslaitteiden ja simulointiohjelmien parissa kirjan ohjeiden mukaan. Huom! E-kirjaa ei voi tulostaa, eikä siitä voi kopioida valintoja leikepöydälle.

  automaatiojärjestelmät robotiikka ohjaustekniikka ohjausjärjestelmät sähkötekniikka

  WSOY Oppimateriaalit
  FIN EISBN:9789510343654

  You may be interested in...