Asp.net

    Asp.net / Jesper Ek, Ulrika Eriksson

    .NET är den nya utvecklingsplattformen från Microsoft som innehåller en rad intressanta nyheter. Snabbare utveckling, enklare distribution, säkrare program och valfrihet mellan olika programspråk är bara några av förbättringarna som finns. ASP.NET används liksom ASP till att göra dynamiska webbsidor, men skillnaderna är större än likheterna. ASP.NET har en helt ny arkitektur och är uppbyggd kring klasser och objektorientering. Den här boken går igenom hur du arbetar med ASP.NET. Den börjar med grunderna och går igenom de olika delarna i ASP.NET och hur de fungerar. Mot slutet av boken behandlas mer avancerade tekniker som databaser och filhantering. Boken avslutas med några praktiska exempel. Länk till mer information: http://docendo.bai.nu/default.asp?lProductId=667

    Asp.net databaser datasäkerhet domännamn

    Docendo
    SWE EISBN:9178826020