Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

  Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä / Asta Niskala (toim.), Merja Laitinen, Asta Niskala

  Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityössä. Sosiaalityötä toteutetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä suunnitelmia paremmasta tulevaisuudesta, häntä kuunnellaan, ja annetaan tilaa myös unelmille. Asiakkaan osallisuuden ja toiveiden toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin monet asiat kuten palveluverkoston rakentuminen, poliittiset päätökset ja budjetointi sekä tarjolla olevat mahdollisuudet, kuten asuntojen rajallinen tarjonta.
  Teos avaa alan käsitteistöä ja teoriaa käytännönläheisesti. Artikkelit luovat rajattuja ja konkreettisia katsauksia erilaisiin sosiaalityön asiakasryhmiin, kuten kehitysvammaisiin, mielenterveyskuntoutujiin ja muistisairautta sairastaviin vanhuksiin. Asiakkaiden osallisuutta havainnollistavat erilaiset haastatteluaineistot, joissa kuuluu myös nuorten aikuisten, lastensuojelulasten vanhempien, päihdekuntoutujien ja väkivallan uhrien ääni. Lisäksi artikkeleissa avautuu se, millaisia toimijuuden tiloja työntekijät asiakkaille antavat. Siten kirja soveltuu hyvin myös akateemisen toimintaympäristön ulkopuolelle, ja antaa näkökulmia sekä pohdittavaa niin opiskelijoille, ammattilaisille, kehittäjille kuin päätöksentekijöille.

  sosiaalityö asiakkaat toimijuus osallisuus sosiaalihuolto palvelujärjestelmät valtarakenteet kansalaisuus asiakkuus sosiaalipalvelut asiakassuhde sosiaalityöntekijät vuorovaikutus työvoimapalvelut vanhuspalvelut mielenterveyskuntoutus päihdekuntoutus lastensuojelu perhekuntoutus etsivä sosiaalityö muistelutyömenetelmä väkivaltatyö terveyspalvelut

  Osuuskunta Vastapaino 1.edition
  FIN EISBN:9789517684736

  You may be interested in...