Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi: Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa

  Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi: Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa / Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Asta Niskala, Hannu Lyly

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa ja hyvinvointipalveluiden järjestämisessä korostetaan voimakkaasti asiakaslähtöisyyttä. Laadukkaat hyvinvointipalvelut edellyttävät kuitenkin asiakkaan ottamista osaksi niiden kehitystyötä. Enää eivät riitä asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakkaiden kuulemiset palveluja suunniteltaessa tai yksittäisten kokemusasiantuntijoiden käyttö, vaan asiakkaille on annettava palvelujärjestelmässä myös tasavertainen kehittäjän ja vaikuttajan rooli.
  "Asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut" antaa kehitystyön tekijöille tietoa siitä, kuinka asiakas voidaan ottaa osaksi palveluiden kehitystyötä. Teos esittelee erilaisia menetelmiä, joilla kehittäjäasiakkuutta voidaan vahvistaa, sekä käytännön kokemuksia palveluiden kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa.
  "Asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut" on kirjoitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tueksi sosiaalialan sekä terveys- ja kuntoutusalan toimijoille. Se soveltuu myös oppikirjaksi ja opettajan oppaaksi.

  osallistaminen osallisuus kuntoutuspalvelut palvelutuotanto kuntalaiset kuntoutuslaitokset palveluohjaus sosiaalipalvelut työvoimahallinto palvelukulttuuri osallistava arviointi potilaslähtöisyys päihdekuntoutujat asiakkaat

  Osuuskunta Vastapaino 1.edition
  FIN EISBN:9789517687201

  You may be interested in...