Asiakassuhteiden hallinta ja kehittäminen pähkinässä : EFQM 5e

  Asiakassuhteiden hallinta ja kehittäminen pähkinässä : EFQM 5e / Kari Tuominen

  Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

  Organisaatio hallitsee ja kehittää asiakas-suhteitaan:

  Menestyvät organisaatiot määrittelevät ja täyttävät päivittäiseen asiakasyhteydenpitoon liittyvät vaatimukset sekä käsittelevät saadut palautteet ja valitukset.

  Ne selvittävät asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja huolenaiheita sekä ottaa ne huomioon sekä määrittelevät asiakastyytyväisyyden.

  Ne pitävät yllä luovuutta ja innovatiivisuutta myynnissä ja asiakaspalvelussa sekä luovat lisäarvoa koko toimitusketjulle.

  Ne opastavat asiakkaita tuotteiden vastuulliseen käyttöön.

  Kirja on osa kirjasta:
  EFQM 5 - Prosessit - 2013

  Lisätietoja:
  Pika-arviointi.pdf
  Tuoteluettelo.pdf
  Oppaiden etusivu.pdf

  asiantuntijaorganisaatiot benchmarking yritykset menestyminen itsearviointi laadunhallinta asiakastyytyväisyys asiakkaat asiakassuhde asiakaslähtöisyys markkinointi

  Benchmarking
  FIN EISBN:9789522281272

  You may be interested in...