Arvot, moraali ja yhteiskunta : sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen

  Arvot, moraali ja yhteiskunta : sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen / Anna-Maija Pirttilä-Backman

  Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia ja tuloksia. Teos tarjoaa välineitä yhteisöjen ja niiden muutosten analysoimiseen: Miten arvot syntyvät? Miten individualismin ja itsekkyyden lisääntyminen vaikuttaa yhteisöihin? Millaisia käsityksiä ihmisillä on vastuusta ja yhteiskunnallisista muutoksista? Muuttuuko moraali? Teos on tarkoitettu yhteiskunta-, sosiaali- ja käyttäytymistieteiden sekä humanististen alojen tutkijoille ja opiskelijoille, mutta se on hyödyllistä luettavaa kaikille yhteiskunnan muutoksista kiinnostuneille.

  Helkama, Klaus Vygotski, Lev Semjonovitš sosiaalipsykologia arvot yhteiskunta moraali yhteiskunnallinen muutos nuoret venäläiset suomalaiset stereotypiat kansallisuus moraalikehitys kansalaistoiminta sosiaalinen vastuu työelämä etiikka oikeudenmukaisuus vastuu käsitteet opiskelijat representaatio universaalisuus kulttuurisidonnaisuus häpeä syyllisyys oikeudet velvollisuudet muutos ympäristöpsykologia perhe sosialisaatio akkulturaatio maahanmuuttajat virolaiset kokemukset masennus tupakointi Suomi Viro

  Gaudeamus
  FIN EISBN:9516629369

  You may be interested in...