Arvoa tuottava asiointikokemus : hyödyt ja uhraukset henkilökohtaisen ja sähköisen asioinnin kehittämisessä

  Arvoa tuottava asiointikokemus : hyödyt ja uhraukset henkilökohtaisen ja sähköisen asioinnin kehittämisessä / Hannu Kuusela, Timo Rintamäki

  Arvoa tuottava asiointikokemus -Hyödyt ja uhraukset henkilökohtaisen ja sähköisen asioinnin kehittämisessä Millaisia hyötyjä ja uhrauksia henkilökohtaiseen ja sähköiseen asiointiin liittyy? Mistä muodostuu arvoa tuottava asiointikokemus? Olemmeko asioidessamme enemmän järkeileviä kuin tunneperäisiä? Tämä kirja syventää ymmärrystä asiakkaan kokeman arvon rakentumisesta hyötyjen ja uhrausten varaan. Kirjassa tarkastellaan sekä rationaalisia että mielihyvähakuisia asioinnin osatekijöitä. Asiakkaat ovat aistinvaraisia toimijoita, joita ohjaavat sekä rationaaliset että emotionaaliset kriteerit. Asiakkaan kokeman arvon ymmärtäminen on palvelujen kehittämisen ja kilpailukyvyn edellytys. Tarkastelutapa luo pohjaa kehityshaasteiden tunnistamiselle ja antaa työkaluja sekä yrityksille että julkisyhteisöille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

  asiointi sähköinen asiointi asiakaspalvelu asiakkaat asiakassuhde verkkopalvelut arvot

  Tampere University Press
  FIN EISBN:9514454758

  You may be interested in...