Arviointi : arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen

  Arviointi : arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen / Petri Virtanen

  Arviointi on nykyisin kiinteä osa julkisen hallinnon toimintaa. Arviointi tuottaa tietoa erilaisten hankkeiden vaikutuksista ja kehitystarpeista, ja sen avulla voidaan parantaa julkisin varoin rahoitettua toimintaa. Arviointi - Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen soveltuu ensisijaisesti arvioinnin perusoppikirjaksi hallinto- ja yhteiskuntatieteiden sekä terveydenhuollon koulutusaloille yliopistoihin ja korkeakouluihin. Kokeneempia arvioinnin tekijöitä kirja palvelee alan perusteoksena ja käsikirjana. Kirja on yleisesitys julkisen toiminnan arvioinnin periaatteista, lähestymistavoista ja menetelmistä. Siinä on runsaasti tapausesimerkkejä erilaisista arvioinneista, ja lisäksi jokaisen luvun lopussa on kysymyksiä, jotka auttavat sisäistämään kirjan keskeisimmät asiat. Kirjan suojausmääritykset:
  Tulostus 5 sivua / kirja
  Leikepöytäkopiointi kielletty

  arviointi julkinen sektori kolmas sektori arviointitutkimus julkinen hallinto terveydenhuoltoala sosiaaliala

  Edita
  FIN EISBN:9789513754433