Ajattelun taidot ja oppiminen

  Ajattelun taidot ja oppiminen / Irmeli Halinen, Risto Hotulainen, Eija Kauppinen, Päivi Nilivaara, Asta Raami, Mari-Pauliina Vainikainen

  Oppimalla ajattelemaan opimme myös oppimaan. Kun tietoa on paljon ja sitä on helposti saatavilla, tiedon käsittelyn ja ajattelun taitojen, kuten tulkinnan, arvioinnin ja yhdistelyn, merkitys korostuu. Ajattelun taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja jatkuvalle oppimiselle. Meistä jokainen havainnoi, käsittelee ja rakentaa tietoa omalla henkilökohtaisella tavallaan. Taitojen kehitys on eri ikävaiheissa erilaista, ja samanikäisetkin voivat olla kehityksessään eri vaiheessa. Ajattelun taitoja voi kuitenkin edistää jokaisen omista lähtökohdista käsin. Tämä kirja haastaa lukijan ajattelemaan itse. Siinä kerrotaan opetussuunnitelman, tutkimuksen ja käytännön näkökulmia yhdistellen, mitä ajattelun taidot ovat ja kuinka niiden kehittymistä voi tukea. Mukana on myös tehtäviä, joiden avulla voi harjoitella ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja.

  ajattelu oppiminen tukeminen oppimaan oppiminen arvot ihmiskuva oppimiskäsitykset motivaatio uskomukset ikäryhmät toimintakulttuuri ohjaus vuorovaikutus arviointi palaute itsenäinen työskentely draamapedagogiikka tanssitekniikat dialogisuus lukutaito läsnäolo moraalipsykologia kognitiivinen käyttäytymisterapia käytännöllinen filosofia taidepedagogiikka työpaikkaohjaajat

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524517959

  You may be interested in...