ADHD ja oppimisen tuki - Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet

  ADHD ja oppimisen tuki - Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet / Erja Sandberg

  "Olisipa minut huomioitu lapsena, jolla on ongelmia - eikä lapsena, joka on ongelma." Lapsella tai nuorella ilmenevät tarkkaavuuden pulmat, levottomuus ja impulsiivisuus haittaavat usein merkittävästi oppimista ja toisten kanssa toimimista. Tällöin hän saa herkästi myös negatiivista palautetta ja hänen vahvuutensa unohtuvat. Keskittymiskykyä edistävät toimintatavat auttavat oppilasta ja helpottavat opettajan työtä. Kirjassa kerrotaan oppimista tukevista ja vahvuudet huomioivista käytännöistä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Kirjassa huomioidaan myös koulutusten nivelvaiheet ja siirtyminen työelämään. Teos lisää ymmärrystä lapsista ja nuorista, joilla on ADHD, ja antaa välineitä yksilölliseen tukemiseen. KT, erityisopettaja Erja Sandberg on tutkinut ADHD-oireisten lasten, nuorten ja aikuisten tukimuotoja ja kouluttaa nykyisin opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia. Hän on erityisen kiinnostunut vahvuusperustaisista tukitoimista ja siirtymävaiheista kouluasteiden välillä.

  ADHD tarkkaavuushäiriö keskittymiskyky varhaiskasvatus peruskoulu oppiminen koulutus toinen aste korkea-aste positiivinen pedagogiikka tukitoimet nivelvaiheet vahvuudet MBD-oireyhtymä itsesäätely perusasteen koulutus erityisoppilaat erityiskasvatus vanhemmat CP-oireyhtymä tukeminen sopeutumisvalmennus autismikirjon häiriöt

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524518482

  You may be interested in...