Access 2002/2003, kyselyt

    Access 2002/2003, kyselyt

    Julkaisu kattaa Accessin tarjoamat keinot valmiin tietokannan tietojen poimintaan ja tiivistä-miseen. Tavoitteena on, että julkaisun avulla oppii käyttämään Access-ohjelman suodatus- ja kyselymekanismia, muutoskyselyjä ja muodostamaan pivot-näkymiä. Lisäksi julkaisu sisältää perusteet Accessin tukemasta SQL-kielestä. Julkaisu sisältää runsaasti esimerkkejä ja harjoi-tuksia. Esimerkit ja harjoitusten vastaukset ovat mukana olevissa esimerkkitietokannoissa. Julkaisu sopii sekä suomen- että englanninkielisen version käyttäjälle. Julkaisu on osa Access-sarjaa, johon kuuluvat tai tulevat kuulumaan: Access 1 : Access 2003 perusteet Access 2 : Access 2002/2003 kyselyt Access 3 : Access 2002/2003 lomakkeet ja raportit (kevät 2006) Access 4: Relaatiotietokannan kehittämisen perusteet Access Access 5 : Access VBA-kielen perusteet (kevät 2006) Kirjaan kuuluu myös lisäaineistotiedostoja, jotka saa ladattua kirjassa olevan linkin avulla. Huom! Kirjan kopiointi leikepöydälle on estetty. Kirjasta voi tulostaa yhden sivun.

    tietokannat relaatiotietokanta Access kyselyt suodatus SQL tietokannan hyödyntäminen tietojen käyttö toimisto-ohjelmat Microsoft Office tietojenkäsittely atk

    Arto Sainio Tmi 1.edition
    FIN EISBN:952521043X