27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa

  27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa / David Mitchell, kääntäjä Jussi Korhonen

  Mistä tiedät, mihin opetus kannattaa perustaa? Mihin seikkoihin opettajan tulee kiinnittää huomiota opettaessaan ja suunnitellessaan opetusta? Mitä taitoja oppijoille on hyvä opettaa? Entä mitä koko kouluun liittyviä ja koulun ulkoisia asioita kannattaa ottaa huomioon? Ota käyttöön 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa! Jotta kaikki voisivat oppia, opettajat tarvitsevat tapoja opetuksensa tehostamiseen. Teoksessa esitellään joukko tieteelliseen tutkimukseen perustuvia sovelluksia käytännön opetustyöhön. ”Olen tietoinen siitä, että kiireisten opettajien on käytännössä mahdotonta pysyä ajan tasalla jatkuvasti kasvavasta tutkimuskirjallisuudesta ja sen soveltamisesta opetuksen tarpeisiin. Toivon, että tämä kirja auttaa tutustumaan viimeaikaiseen, tuloksellisia opetustapoja käsittelevään tutkimukseen, jota on tehty ja tehdään jatkuvasti eri puolilla maailmaa.” – dosentti David Mitchell, Canterburyn yliopisto, Uusi-Seelanti ”David Mitchellin kirja on erinomainen opas opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille. Se yhdistää suuren määrän ajantasaisia tutkimustuloksia ja osoittaa siten, mitkä ovat toimivia opetuskäytäntöjä. Teos kertoo, kuinka kaikki oppijat hyötyvät opetuksen ja oppimisen laadun parantamisesta.” – professori Hannu Savolainen, Jyväskylän yliopisto Alkuperäisteos: What Really Works in Special and Inclusive Education – Using evidence-based teaching strategies

  opetus opetusmenetelmät opetustyö oppiminen yhteistoiminnallinen oppiminen ryhmäopetus didaktiikka inkluusio erilaiset oppijat vertaisoppiminen sosiaaliset taidot luokkatyöskentely kasvatusyhteistyö toimivat opetuskäytännöt opetuksen laatu oppimisen laatu oppimispsykologia ammattiryhmät harjoitukset opetusharjoittelu opiskelutekniikka naistutkimus behaviorismi tasa-arvokasvatus monimuoto-opetus etäopiskelu tieto- ja viestintätekniikka

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524518826

  You may be interested in...