eMagz: suomenkielisiä aikakaus- ja iltapäivälehtiä / inhemska tidskrifter och facktidningar / Finnish magazines and trade journals

  eMagz: suomenkielisiä aikakaus- ja iltapäivälehtiä / inhemska tidskrifter och facktidningar / Finnish magazines and trade journals

  Kirjaudu/logga in på, log in to eMagz

  eMagz sisältää kotimaisia aikakaus- ja iltapäivälehtiä. Mikäli kirjastosi on hankkinut eMagz-palvelun, voit käyttää sitä kirjaston tiloissa, myös omalla laitteellasi. Lehtivalikoima vaihtelee kirjastoittain.
  eMagz erbjuder inhemska tidskrifter och facktidningar i faximilupplaga. Du kan använda tjänsten bibliotekens kunddatorer eller via bibliotekets trådlösa nätverk. Varje tidskrift kan samtidigt ha en eller tre läsare.
  eMagz offers facsimile editions of Finnish magazines and trade journals. You can use the service only on Espoo and Vantaa libraries' customer computers or via their wireless network. You have access to 117 magazines as well as previous issues from the current and previous years from most magazines. Depending on the magazine, one to three persons can read the same issue simultaneously.
  eMagz-lehtipalvelu

  Keski-kirjastojen asiakkaat voivat käyttää palvelua myös kirjaston ulkopuolella. Kirjautuminen Keski-kirjastojen eMagz-lehtipalveluun