Yritysvastuu : raportointi- ja laskentaperiaatteet

    Yritysvastuu : raportointi- ja laskentaperiaatteet / Mikael Niskala, Tomi Pajunen, Kaisa Tarna-Mani

    Juuri ilmestynyt uutuuskirja käsittelee yritysvastuun raportointiprosessin käytännön toteuttamista, liittymäkohtia taloudelliseen raportointiin sekä yritysvastuuasioiden liiketoiminnallisen merkityksen analysointia. Ensimmäistä kertaa yritysvastuuta käsitellään myös yrityksen talousjohdon näkökulmasta. Kirja esittelee käytännönläheisesti muutokset raportointiohjeistossa ja auttaa valmistautumaan GRI G4-ohjeiston käyttöönottoon. Uutena raportointimallina kirjassa esitellään integroidun raportoinnin viitekehys. Lisäksi kirjassa tarkastellaan EU:n tilinpäätösdirektiivien muutosehdotusta yritysvastuutietojen esittämisvelvollisuuden laajentamisesta. Teoksessa kerrataan myös yritysvastuun peruskäsitteet ja laskentaperiaatteet kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden ja kansainvälisten raportointisuositusten mukaisesti. Kirjan kirjoittajat ovat kansainvälisestikin tunnettuja vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Heillä on pitkä kokemus mm. yritysvastuun mittaamisesta ja raportoinnista. Yritysvastuuraportoinnin keskeisin kansainvälinen ohjenuora Global Reporting Initiative (GRI) uudistui toukokuussa 2013. Uusi G4-ohjeisto sisältää ohjeita mm. yritysvastuun hyvään hallintoon, toimittajaketjun vastuullisuuden mittaamiseen sekä olennaisten yritysvastuun vaikutusten tunnistamiseen liittyen. G4-ohjeisto yhtenäistää kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja ohjeistaa nykyistä tarkemmin raportointia mm. ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä lahjonnan ja korruption välttämisestä.

    yritysvastuu raportointi Global Reporting Initiative yhteiskuntavastuu sidosryhmät ympäristövastuu yritykset sosiaalinen vastuu taloudellinen vastuu yritystoiminta vastuu tunnusluvut laskeminen tilinpäätös ympäristöraportointi toimintakertomukset

    KHT-Media Oy 1.painos
    FIN EISBN:9789522181480