Web-suunnittelu

  Web-suunnittelu / Jukka Korpela, Linjama

  Kahden kokeneen ja tunnustetun Web-asiantuntijan kokonaisesitys Web-sivujen ja -sivustojen suunnittelusta, tekemisestä ja huoltamisesta. Teos lähtee Web-sivun tekemisen perusasioista niin, että vasta-alkajakin pääsee mukaan. Samalla se tarjoaa kokeneellekin Web-suunnittelijalle uusia lähestymistapoja, tietoa ja vinkkejä. Kirja käsittelee Web-suunnittelua monella tasolla, yleisrakenteesta yksityiskohtien viimeistelyyn. Teos soveltuu myös niille, joiden tehtäväalueena on vain Web-julkaisemisen jokin osa-alue, kuten tekstien kirjoittaminen, kuvien tuottaminen, taiton suunnittelu tai navigointirakenteen tekeminen. Kirjan perustavoite on sivujen tavoitteiden, sisällön, rakenteen ja ulkoasun hallittu, tasapainoinen suunnittelu ja toteutus. Läpikäyviä periaatteita ovat sivujen sisältölähtöisyys, luotettava toimivuus, helppokäyttöisyys ja esteettömyys. Ulkoasun suunnittelussa käydään läpi sekä sommittelun, värien käytön ja kuvituksen perusteita että niiden toteuttamista Web-sivuilla, ensisijaisesti tyylisäännöstöjen avulla.

  sähkökirjat WWW-sivut kuvauskielet hyperteksti multimedia ohjelmointikielet JavaScript Flash taitto käyttöliittymät graafinen suunnittelu julkaisun laadinnan oppaat elektroniset julkaisut verkkojulkaisut WWW Internet suunnittelu HTML JavaScript graafinen suunnittelu WWW-sivut elektroniset julkaisut WWW suunnittelu suunnittelu

  Docendo
  FIN EISBN:9518467153

  Kiinnostaisiko myös...