Vuorovaikutus : dialoginen asiakastyö

  Vuorovaikutus : dialoginen asiakastyö / Kaarina Mönkkönen

  Asiakaspalvelutyössä vuorovaikutus usein etenee joko asiantuntijavetoisesti tai asiakasvetoisesti, jolloin vaarana on, että molempien näkemykset tai osaaminen ei tule hyödynnetyksi. Dialoginen asiakastyö etenee toisin. Siinä ymmärrys asiakkaan tilanteesta ja tuen tai hoidon tarpeesta rakentuu vuorovaikutuksen kuluessa. Parhaimmillaan tilanteessa syntyy kohtaaminen, jossa molempien tieto ja ymmärrys kasvavat. Kirja esittelee erilaisten vuorovaikutuksen tyylit ja niihin liittyviä pulmia käytännön esimerkkien avulla. Teoksessa kuvataan dialogisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia asiakastyön lisäksi myös moniammatillisten työryhmien, ammatillisten verkostojen sekä työyhteisöjen toiminnassa. Kirjan suojausmääritykset:
  Tulostus 5 sivua / kirja
  Leikepöytäkopiointi kielletty

  vuorovaikutus asiakastyö sosiaaliala terveydenhuoltoala sosiaalinen vuorovaikutus dialogisuus asiantuntijuus asiakaslähtöisyys yhteistoiminnallisuus työyhteisöt voimaantuminen

  Edita
  FIN EISBN:9789513754440

  Kiinnostaisiko myös...