Voimaa: Hyvän elämän polku

    Voimaa: Hyvän elämän polku / Antero Katajainen, Krisse Lipponen, Anneli Litovaara

    Hyvää elämää saa ja sitä kannattaa tavoitella. Voimaa - hyvän elämän polku pohjaa vuosikymmenien työnohjauskokemukseen, hyvinvointikursseihin ja psykoterapiatyöhön sekä alan tieteelliseen tutkimukseen. Kirjaan on koottu kirjoittajien yhdessä asiakkaiden ja kurssilaisten kanssa hyödyllisiksi kokemia ajatusmalleja ja lähestymistapoja. Malleja oman itsensä hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Esimerkit ja harjoitteet avaavat yksilöllisiä keinoja jokaiselle kiinnostuneelle. Hyvä elämä ja onnellisuus eivät tarkoita sitä, että kaiken aikaa tuntuisi hyvältä. Läpi kirjan on hyvä muistaa: onnellisuus ei ole tavoite sinänsä, se on sivutuote hyvän elämän elämisestä, itselle oikeaksi ja merkityksellisiksi koettujen tekojen tekemisestä.

    hyvä elämä henkinen hyvinvointi positiivisuus elämänhallinta ratkaisukeskeisyys itsetuntemus stressi uupumus jaksaminen tietoinen läsnäolo onnellisuus hedonismi elämänlaatu draamapedagogiikka terveys rehellisyys prosessitaide onni ruumiillisuus vertaistoiminta

    Kustannus Oy Duodecim 1.painos
    FIN EISBN:9789516566583