Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa

  Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa / Anna-Liisa Lämsä

  ”Koti kasvattaa, koulu opettaa” ei toimi enää nyky-yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten kasvatukseen vaaditaan kaikkia aikuisia. Opettajat ovat avainasemassa kodin ja koulun yhteistyön rakentajina. Kirjassa kerrotaan, mihin seikkoihin täytyy kiinnittää huomiota, jotta kasvatuskumppanuus rakentuu toimivaksi alusta alkaen ja jatkuu hyvässä hengessä alaluokilta koulupolun viimeisille vuosille.Kodin ja koulun välisen yhteistyön pohjana on toimiva kuunteleminen, viestintä ja kunnioitus. Teos sisältää runsaasti käytännön kokemuksia perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä esimerkkejä hyväksi havaituista käytänteistä, kuten koulukummiudesta, vanhempainvarteista ja yhteistyöstä vanhempainyhdistysten kanssa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Kirjasta kumpuaa sekä vanhempien että opettajien toiveet ja halu hyvään yhteistyöhön ja teoksen käytännölliset vinkit antavat ideoita niin vanhempainiltojen uudistamiseen kuin tiedotteiden kirjoittamiseen erityis- ja kriisitilanteita varten. Kirjassa annetaan myös vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun viestitään esimerkiksi puhelimessa, koulun sivuilla, sosiaalisessa mediassa tai Wilmassa.Kirjasta saa myös apua tilanteisiin, joissa kasvatuskumppanuus kompastelee ja opettaja joutuu vanhempien syytösten kohteeksi. Kirjan avulla luot selkeät pelisäännöt ja selvennät kunkin osapuolen vastuualueita kodin ja koulun yhteistyössä.Tämän kirjan avulla tuet, vahvistat ja syvennät vuorovaikutusta vanhempien kanssa. Otetaan kasvatus ja siinä tarvittava osaaminen kaikkien aikuisten yhteiseksi tehtäväksi!

  kodin ja koulun yhteistyö koulukummius perheet vanhemmat vanhempainvartti vanhempainyhdistys vuorovaikutus vuorovaikutussuhteet yhteistyö perheiden kanssa kotikasvatus työkasvatus varhaiskasvatus kohtaaminen yhteisvaikutukset tukiopetus arviointikeskustelu kotiopettajat alakoulu nuoret perheet kasvatusoppaat

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524518055

  Kiinnostaisiko myös...