Varhaiserityiskasvatus

  Varhaiserityiskasvatus / Päivi Pihlaja, Riitta Viitala

  Pienet jalat suuntaavat kohti tulevaisuutta. Askeleet ovat välillä varmoja, välillä sellaisia, että lapsi tarvitsee tukea niitä ottaessaan. Mitä varhaisemmin lasten erilaiset tuen tarpeet havaitaan, sitä tehokkaammin voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä ja syvenemistä sekä edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen varhaiskasvatus, jossa jokaisella on oikeus osallistua, oppia ja rakentaa sosiaalisia suhteita. Oleellista on perehtyä lapsen tilanteeseen, rakentaa toimiva yhteistyö perheen kanssa ja havainnoida, mikä merkitys ryhmän käytännöillä ja koko varhaiskasvatusympäristöllä on lapsen tuen tarpeen ilmenemiseen.
  Lapset tarvitsevat eniten tukea kielen ja sosioemotionaalisen kehityksen pulmien takia. Näiden lisäksi kirjassa ovat esillä muun muassa oppimisen vaikeudet, motoriset ongelmat ja vammaisuus. Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki.
  Toinen painos on päivitetty vastaamaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 2018.

  varhaiskasvatus varhaiserityiskasvatus varhaiskasvatusympäristö inklusiivinen varhaiskasvatus lapsen kehityksen ja oppimisen tuki lapsen vahvuuksien huomioiminen pedagogiset menetelmät erityiskasvatus erityispäivähoito varhaislapsuus yhteisökasvatus lasten kehitys perhekasvatus tunne-elämän kehitys

  PS-kustannus 2.painos
  FIN EISBN:9789524519977

  Kiinnostaisiko myös...