Varhaiserityiskasvatus

    Varhaiserityiskasvatus / kirjoittajat: Päivi Pihlaja [ja 21 muuta], Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala (toim.), , kuvitus: Juha Paakkolanvaara ja Janne Hiltunen

    Pienet jalat suuntaavat kohti tulevaisuutta. Askeleet ovat välillä varmoja, välillä sellaisia, että lapsi tarvitsee tukea niitä ottaessaan. Mitä varhaisemmin lasten erilaiset tuen tarpeet havaitaan, sitä tehokkaammin voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä ja syvenemistä sekä edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen varhaiskasvatus, jossa jokaisella on oikeus osallistua, oppia ja rakentaa sosiaalisia suhteita. Oleellista on perehtyä lapsen tilanteeseen, rakentaa toimiva yhteistyö perheen kanssa ja havainnoida, mikä merkitys ryhmän käytännöillä ja koko varhaiskasvatusympäristöllä on lapsen tuen tarpeen ilmenemiseen. Lapset tarvitsevat eniten tukea kielen ja sosioemotionaalisen kehityksen pulmien takia. Näiden lisäksi kirjassa ovat esillä muun muassa oppimisen vaikeudet, motoriset ongelmat ja vammaisuus. Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki.

    varhaiskasvatus erityiskasvatus päivähoito inkluusio ryhmät tukeminen lasten kehitys lapset (ikäryhmät) sosiaalinen kehitys kielelliset häiriöt tunne-elämän kehitys puhehäiriöt oppiminen motorinen oppiminen liikuntarajoitteet kehitysvammat autismi kuulovammat näkövammat suomi toisena kielenä oppimisvaikeudet varhaiserityiskasvatus varhaiskasvatusympäristö inklusiivinen varhaiskasvatus lapsen kehityksen ja oppimisen tuki lapsen vahvuuksien huomioiminen pedagogiset menetelmät

    PS-kustannus 1.painos
    FIN EISBN:9789524518796