Vakuutustalous - vakuutusyrityksen riskienhallinta, tilinpäätös ja vakavaraisuus

    Vakuutustalous - vakuutusyrityksen riskienhallinta, tilinpäätös ja vakavaraisuus / Esko Kivisaari, Marja-Liisa Kahola

    Vakuutusyrityksen perustehtävä on toimia riskin jakamisen foorumina. Tämä tapahtuu tarjoamalla vakuutusturvaa ja perimällä etukäteen asiakkailta turvan kattava vakuutusmaksu. Vakuutusmaksut sijoitetaan odottamaan aikaa, jolloin ne tarvitaan vakuutuskorvausten maksua varten. Nyt käsillä oleva kirja keskittyy aikaan, jolloin varat ovat vakuutusyhtiössä odottamassa korvausten maksamista. Tähän aikaan liittyy erityisesti suuri taloudellinen riski. Kirja rakentuu nykyaikaisen riskienhallinnan varaan. Se kuvaa riskienhallinnan keskeistä roolia vakuutusyrityksen toiminnan huolellisessa hoitamisessa. Riskienhallinnan pohjalle rakennetaan vakuutusyrityksen vakavaraisuuden hallinta. Vakavaraisuuden osalta kirja rakentuu kokonaan nyt jo voimassa olevan Solvenssi II -direktiivin pohjalle. Tilinpäätössääntelyssä kansainvälinen kehitys ei ole yhtä pitkällä kuin vakavaraisuusvalvonnassa. Siksi sen puolella paino on enemmän suomalaisessa kansallisessa käytännössä. Myös sen osalta luodaan edellytyksiä ymmärtää kansainvälistä IFRS-kehitystä. Vakuutusalan perusteoksiksi ovat muodostuneet Vakuutusoppi ja Vakuutuslainsäädäntö. Toiveena on, että tämä uusi teos täydentää kokonaisuuden sellaiseksi, että kirjojen avulla on mahdollista saada kattava kuva vakuutusalan toiminnasta.

    vakuutusyhtiöt vakuutuslaitokset vakuutusala riskienhallinta vakavaraisuus tilinpäätös vakuutus matkavakuutus vakuutusmaksut tuotevahingot henkilövakuutus kirjanpitolaki finanssiala vahinkovakuutus

    FINVA 1.painos
    FIN EISBN:9789525684971