Utilitarismi

    Utilitarismi / John Stuart Mill, John Stuart. suomi Mill, Kari Saastamoinen, Seppo Sajama, Marko Järvenpää

    J. S. Millin (1806-1837) moraalifilosofinen pääteos Utilitarismi on yksi länsimaisen eettisen ajattelun merkkipaaluista. Se tarjoaa klassisen filosofisen muotoilun näkemyksestä, että tekojen moraalinen arvo määräytyy niiden tuottaman onnellisuuden tai hyvinvoinnin mukaan ja että onnellisuus koostuu nautintojen runsaudesta ja tuskien puutteesta. Mill esittelee myös tunnetun ajatuksensa nautintojen välisistä laadullisista eroista. Teos sisältää lisäksi Millin kriittisen esseen Jeremy Benthamista sekä suomentajan laajan jälkipuheen.

    Mill, John Stuart Bentham, Jeremy utilitarismi filosofia etiikka filosofit moraali yhteiskuntafilosofia

    Gaudeamus 2.painos
    FIN EISBN:9789524959964