Työpaikan henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti

  Työpaikan henkilöstösuunnitelmat käytännönläheisesti / Hanna Skurnik-Järvinen

  Kirjassa käsitellään työnantajalle tarpeellista ja lainsäädännön velvoittamaa henkilöstösuunnittelua. Kirjassa on huomioitu tuoreimmat lakimuutokset muun muassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tekemiseen liittyen. Kirjan kolmannessa painoksessa on otettu huomioon tasa-arvosuunnitelman palkkakartoitusta koskevan lainsäädännön ja tasa-arvolain muutokset sekä lisätty yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskeva malli. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevaa lukua on muutoinkin lain voimaantulon myötä täydennetty. Kirjassa on myös tietoa myöhemmin voimaan tulevasta tietosuojauudistuksesta.
  Kirjassa käydään läpi
  henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tasa-arvosuunnitelma sähköpostiohjesääntö työterveyshuollon toimintasuunnitelma päihdeohjelma työsuojelun toimintaohjelma henkilörekisteriseloste Osa kirjan suunnitelmista on lain mukaan laadittava vain, jos yrityksen henkilöstömäärä ylittää 20 tai 30 työntekijän rajan, mutta toiset suunnitelmat on tehtävä kaikissa yrityksissä.
  Suunnitelmat esitellään kirjassa käytännönläheisesti ja havainnollisesti. Lukujen lopussa on malleja, joiden avulla yrityksen on helppo laatia omat suunnitelmansa. Kirja on hyödyllinen kaikille työpaikoilla henkilöstöasioita käsitteleville tai niistä vastaaville, esimiehille sekä yrityksen luottamusmiesorganisaatioille.

  henkilöstösuunnittelu yritykset velvoitteet yhteistoimintamenettely koulutus tasa-arvo työsuojelu työterveys päihdehuolto koulutussuunnittelu tasa-arvosuunnitelmat yhdenvertaisuus suunnitelmat toimintaohjelmat työterveyshuolto päihdeongelmat huumetestit sähköposti ohjesäännöt henkilörekisterit tietosuoja lainsäädäntö laki yhteistoiminnasta yrityksissä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

  Kauppakamari 3.painos
  FIN EISBN:9789522464194

  Kiinnostaisiko myös...