Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä : kehittämisohjelman laatiminen

  Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä : kehittämisohjelman laatiminen / Juhani Kauhanen

  Viime vuosina henkilöstöjohtamisen yhdeksi keskeisimmistä osa-alueista on noussut henkilöstön työhyvinvointi. Sitä on lähestytty joukkoviestimissä ja ammattikirjallisuudessa hyvin monesta eri näkökulmasta, pääsääntöisesti yksilön tai yhteiskunnan näkökulmista. Sen sijaan varsin harvoin näkökulma on ollut työyhteisön ja johtamisen.
  Tässä kirjassa näkökulma on nimenomaan työyhteisön eli organisaation näkökulma. Sillä tasolla tärkeimmät päätökset todellisuudessa tehdään – tai ainakin pitäisi tehdä. Yhteiskunta luo lainsäädännöllä tietyt puitteet, ja yksilöt toimivat useinkin varsin moninaisesti. Tässä kirjassa tarkastellaan ensisijaisesti työhyvinvoinnin nykytilan analysointia ja kehittämistä tavoitteena parantaa henkilöstön ja organisaation menestystä.
  Kirja tarjoaa konkreettisia ajatuksia ja eväitä organisaatioiden eri tasoilla työskenteleville, ja he itse kukin voivat laatia omiin organisaatioihinsa sopivia työhyvinvoinnin kehittämisohjelmia.

  työyhteisöt kehittäminen hyvinvointi työhyvinvointi työtyytyväisyys organisaatiot johtaminen kehitysohjelmat henkilöstöjohtaminen menestystekijät

  Kauppakamari 1.painos
  FIN EISBN:9789522463975

  Kiinnostaisiko myös...