Työeläke

  Työeläke / Jaana Rissanen, Harri Grönlund, Ove Herrlin, Keijo Kouvonen, Minna Levander, Sonja Lilius, Hillevi Mannonen, Pasi Mustonen, Anne Perälehto-Virkkala, Ulla Suo...

  Kirja antaa kokonaiskäsityksen suomalaisesta työeläketurvasta. Se sisältää tiedot työeläkkeestä vuoden 2017 alusta voimassa olevien säännösten mukaisina.
  Kirjassa käsitellään perusteellisesti eläketurvan järjestäminen sekä eläkkeiden ja kuntoutusetuuksien määräytyminen sekä yksityisillä että julkisilla aloilla. Eläkkeen määräytyminen EU-säännösten mukaan on selostettu pääpiirteittäin. Suomalaiselle työeläkejärjestelmälle yhteiset asiat, kuten työeläkkeiden rahoitus, työeläkevarojen sijoittaminen ja työeläkelaitosten vakavaraisuus, on koottu alkuun omaksi osuudekseen. Lisäksi mukana on lyhyt kuvaus työeläkejärjestelmän kehityksestä.
  Kirjoittajat ovat työeläkeasioiden eturivin asiantuntijoita, ja he edustavat monipuolisesti eri työeläkevakuuttajia.
  Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi sekä alan ammatilliseen koulutukseen että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Kirja palvelee hyvin myös käsikirjana ja hakuteoksena niin alan asiantuntijoille kuin alan ulkopuolisille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa työeläkelainsäädännöstä.

  työeläkkeet lainsäädäntö yrittäjäeläkkeet eläkkeet eläkejärjestelmät työntekijän eläkelaki kunnallinen eläkelaki valtion eläkelaki työskentely ulkomailla sosiaaliturva yrittäjien eläkelaki maatalousyrittäjien eläkelaki merimieseläkelaki julkisten alojen eläkelaki

  FINVA 1.painos
  FIN EISBN:9789525684933

  Kiinnostaisiko myös...