Tykkää työstä - Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

  Tykkää työstä - Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet / Anne Mäkikangas, Saija Mauno, Taru Feldt, Anne Mäkikangas, Saija Mauno, Taru Feldt, Taru Feldt

  Miksi työ koukuttaa toisia ja kuluttaa toisia? Mikä nykyisessä työelämässä kuormittaa? Miten työkuormituksesta palaudutaan ja miten työuupumusta hoidetaan? Kirjassa kuvataan, mitä työstressi on ja millaiset tekijät sitä lisäävät alati muuttuvassa työelämässä. Siinä esitellään laajasti työhyvinvoinnin eri kuvaajia, kuten työn imua, leipiintymistä ja työholismia. Teoksessa kuvataan myös työhyvinvointia edistäviä voimavaroja, jotka kytkeytyvät työhön, työntekijän persoonallisuuteen ja toimintatapoihin. Lisäksi kirjassa esitellään perusperiaatteita ja menetelmiä, joiden avulla työntekijöiden hyvinvointia voidaan tukea työterveyshuollon ja interventioiden avulla. Kirja antaa eväitä työssä jaksamiseen ja työstä nauttimiseen sekä teoreettista pohjaa työhyvinvoinnin tutkimiseen. Se tarjoaa vahvaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa niille, jotka haluavat voida työssään paremmin, ja niille, jotka omassa työssään auttavat toisia jaksamaan. Kirjan kirjoittajat edustavat monipuolisesti työpsykologian asiantuntemusta. Teos on täysin uusittu versio suositusta Työ leipälajina -kirjasta.

  työhyvinvointi henkinen hyvinvointi työelämä työyhteisöt jaksaminen työ edistäminen uupumus stressi persoonallisuuden piirteet työpsykologia työn kuormittavuus TYKY-toiminta flow-tila työssä jatkaminen organisaatiopsykologia psyykkinen kuormittavuus yötyö

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524518376

  Kiinnostaisiko myös...